Máy tính tiền CASIO TE-8000F

19.000.000 

Hiển thị cho người dùng Màn hình màu LCD có đèn nền (Có 256 màu tùy chọn) (40 ký tự x 14 dòng) Cung cấp cho khách hàng 10 chữ số

preloader