Máy tính tiền CASIO SE-C300

6.500.000 

Quản lý 50 bàn/phòng, với 2000 mã hàng. 300 nhóm hàng 50 ca bán hàng-đặt 4 mức thuế

preloader