Máy chấm công khuôn mặt, vân tay Gigata FA1-P

9.600.000 

Chấm Công Bằng Khuôn Mặt , Lòng Bàn Tay , Vân Tay, Quản Lý: 1.200 Khuôn Mặt, 2.000 Vân Tay ,600 Lòng Bàn Tay

preloader