Cân tính tiền siêu thị in hóa đơn Topcash AL-S35

8.800.000 

 • Màn hình LCD hiển thị 2 mặt gồm:
  • Tên hàng hóa: 14 ký tự
  • Trọng lượng: 5 số (99999)
  • Đơn giá: 6 số (999999)
  • Tổng tiền: 7 số (9999999)
 • Phạm vi cân tối đa: 15 kg, độ chia 2/5g
 • Phạm vi cân tối thiểu: 100g
preloader