Cân tính tiền siêu thị in hóa đơn Topcash AL-S34

7.700.000 

  • Quản lý 1.000 mặt hàng.
  • Có 35×2=70 phím bán hàng nhanh và 25 phím chức năng.
  • Hỗ trợ chức năng bán hàng theo đơn vị (cái) và theo trọng lượng.
  • Màn hình hiển thị 2 mặt sử dụng đèn LED sáng rõ, thể hiện thông tin chi tiết (trọng lượng 5 số, đơn giá 5 số, thành tiền 6 số).
  • Phạm vi cân tối đa 15 kg; Độ chia 2/5g.
preloader