Cân tính tiền siêu thị in hóa đơn Topcash AL-S32

5.500.000 

Hỗ trợ chức năng bán hàng theo đơn vị (cái) và theo trọng lượng
Phạm vi cân từ 40g – 15 kg, độ chia 2/5g hoặc từ 100g – 30kg, độ chia 5/10g
Tính liên tục 50 sản phẩm có trọng lượng trên một đơn hàng
Chức năng tự hiệu chỉnh zero, trừ bì, cộng dồn, hủy thao tác sai, in phiếu tự động hoặc in thủ công
preloader