Cân điện tử tính tiền siêu thị in mã vạch Topcash LV-80Dr

15.900.000 

Phạm vi cân tối đa 15 KG
Phạm vi cân tối thiểu 40g
Độ chia 2/5g
Màn hình hiển thị Màn hình hiển thị hai mặt LCD 256*32 dot matrix
Trọng lượng :5 số
Đơn giá :6 số
Tổng tiền:8 số
Kiểu bàn phím Số phím: 140 phím (28 phím chức năng, 112*2 phím bán hàng nhanh)
preloader